NAVIGATION MENU

IGBO UKWU WEATHER
MAP

Ihite Quarter

The Ihite quarter is made up of, 8 Villages, 53 Kindred Families and
14 Wards (Wards 23-36).

See the document below for further information.

VILLAGE/KINDRED FAMILY WARD NOS. QUARTER

UMUECHEFU
KINDRED FAMILY

 • Umuezeikeobi
 • Umuezelioha
 • Umuezeume
 • Umuezeonala
 • Umuezeokodo
 • Umuezelibe
 • Umumeakuneto
 • Umuemeanasiudu
 • Umuezeisi
1
&
2
&
3
OBIUNO

UMUNONO
KINDRED FAMILY

 • Umuezeokpube
 • Umuezenwa
 • Umuezemba
 • Umu-Umuobieli
4
&
5
OBIUNO

IHUOFO
KINDRED FAMILY

 • Umumeogo
 • Umuezenwoye
 • Umunwugo
 • Umuidemideke
 • Umuezenwune
 • Umuezeanobulu
6
&
7
OBIUNO

IIIUMABIAM
KINDRED FAMILY

 • Umuezigbo
 • Umumgbarike
 • Umu-Umezem
 • Ume-Maduabia
8 OBIUNO

UMUEZIKE
KINDRED FAMILY

 • Umuezemeokolo
 • Umuumenwaogo
 • Umuezenwobi
 • Umumuojekwu
9 OBIUNO

UMUEZEMUOKA
KINDRED FAMILY

 • Ezemuoka
 • Umeohakwom
 • Umunwaibe
 • Umuezenwokeabia
10  OBIUNO

Archaeology Discovery