IHITE QUARTER

The Ihite quarter is made up of, 8 Villages, 53 Kindred Families and
14 Wards (Wards 23-36).

See the document below for further information.

VILLAGE/KINDRED FAMILY  

WARD NOS. QUARTER

UMU-AGU
KINDRED FAMILY

 • Umuogbuanu
 • Umuezebidonu
 • Umuezeokolo Umu
 • Umebokosi
 • Umuatunagwam
 • Umuoyili-ihe
 • Umuezeaghaadusi
 • Umuaguluefo
23 IHITE

UHUANA
KINDRED FAMILY

 • Umuezenwokolo
 • Umuzoma
 • Umumeanekwe
 • Umuekwechi
 • Umuezeokoye
 • Umuobadimma
 • Umuachuoke
24 IHITE

ENUANA-DEGE
KINDRED-FAMILY

 • Umuezulu
 • Umuego
 • Umuofoekpili
 • Umuebeleofo
 • Umudala
 • Igboefonem
 • Umunwoda
 • Umuokeoti
25
&
26
IHITE

IHUAKABA
KINDRED FAMILY 

 • Umuazodo
 • Ezeula na Umeakui
 • Umuezeabatam
 • Umuezeonyeasi
 • Umukpaka
 • Ekwulu na Umemba
27
&
28
IHITE

ETTINABO
KINDRED FAMILY

 • Ihuebe
 • Abanobi-na-Nwagu
 • Umuezemgbachiogu
 • Umetuegbu
 • Umuezeoguguo 
29 IHITE

IHUEKIRI
KINDRED FAMILY

 • Umuezeoma, Umualo
 • Umuezeanuta
 • Umunnaka
 • Umuogweke
 • Umuimei
 • Umuakagu
30
&
31
IHITE

EZIGBO
KINDRED FAMILY

 • Umudunogu
 • Umunnukwume
 • Umudunuchima
 • Ihuakohia
32
33
&
34
IHITE

ETITI
KINDRED FAMILY

 • Umu- Ume
 • Umuezeanegwu
 • Umunnobe
 • Umuezeokwesi
 • Umumezughaa
 • Umuezeuzoewulu
 • Umuikeje
 • Agbako
35
&
36
IHITE
error: Content is protected !!